y-nghia-cua-tu-than-cua-nguoi-xua

Ý Nghĩa Của Tu Thân Của Người Xưa

Tu thân cần phải thế nào? Khổng tử từng có lần trả lời Lỗ Ai Công như sau:

Một là phải hư tịnh.
Hai là khiêm tốn thận trọng.
Ba là cung kính khiêm nhường.
Bốn là trung tín.
Năm là vững lòng (thấy lợi không quên nghĩa, dù phải hy sinh cả tính mạng cũng không đổi).
Sáu là hiền lành cương nghị (có thể thân mà không thể uy hiếp, có thể gần gũi mà không thể ép buộc, có thể chết chứ không thể nhục).
Bảy là sát thân thành nhân (theo Nhân mà làm, lấy Nghĩa mà ứng xử. Dù gặp bạo ngược cũng không thay đổi).
Tám là giữ kỷ luật nghiêm túc.
Chín là vì dân.
Mười là “hiểu biết”, “thuần hậu”, “bất dâm”, “bất khốn” “mộ hiền”, “bao dung”, “bỏ cứng nhắc”, “gần gũi”.
Mười một là trọng hiền tài.
Mười hai là khiêm nhường đãi bạn.
Mười ba là giữ phẩm đức trong sáng.
Mười bốn là cao thượng.
Mười lăm là kết bạn theo đức.
Mưới sáu là lấy nhân làm gốc.

Mạnh tử khái quát phẩm hạnh mà con người cần giữ là: “Giàu sang mà không dâm, nghèo khổ không biến chất, uy quyền không khuất phục”.

Tu thân ngoài “hoài nhân” còn phải “hiểu lễ”, vì thế Khổng Tử từng giáo huấn học trò của mình: “Không có lễ đừng nhìn, không có lễ đừng nghe, không có lễ đừng nói, không có lễ đừng động”. Ông yêu cầu mọi lời nói việc làm của học trò phải phù hợp yêu cầu của lễ. Cổ nhân cho rằng, các phẩm hạnh như: thành tâm, ngay thẳng, cần cù, tiết kiệm, liêm khiết, độ lượng, đều không tách khỏi sự soi rọi của lễ.

(Theo secretchina – Tinh Vệ biên dịch – vietdaikynguyen)

Bài liên quan

Khéo Giữ Khẩu Nghiệp, Không Nói Lỗi Người... Ngô Hạ, một học giả nổi tiếng của triều đại nhà Tống, có một người mẹ rất khắt khe về kỷ luật những người con của bà.Một ngày nọ, mẹ của ông tình ...
Kinh Doanh Phải Có Đạo Đức Thì Mới Lâu Bền... Người xưa nói kinh doanh phải có đạo đức thì mới lâu bền. Chữ tâm là một nội hàm quan trọng trong đạo đức, vì thế khuyên con người làm gì cũng phải có...
Về Với Mẹ Mẹ à, giờ này mẹ đang làm gì nhỉ? Con gái nhớ mẹ nhiều. Hè này con không về được, con biết mẹ buồn nhưng mẹ luôn nhắc nhở con cố gắng, đến một môi trư...
Nói Chuyện Là Một Loại Nghệ Thuật Cần Tu Dưỡng... Nói chuyện là một loại nghệ thuật cần tu dưỡng, không phải cứ nói nhiều là học rộng hiểu sâu. Trong các mối quan hệ, người trí tuệ sẽ biết được điều g...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *