Câu Chuyện Nhân Quả: Chọc Phá Tổ Kiến

Có hai vợ chồng dắt đứa 2 con trai khoảng mười mấy tuổi đến xin gặp Hòa thượng Diệu Pháp, để thỉnh giáo.

Bọn họ ba năm trước từ Đài Loan ra nước ngoài định cư. Trước tiên họ tạm thuê một phòng để trú ngụ, và dự …

Tiền Xem Nhẹ Không Sanh Oán, Lời Nhịn Nhường Oán Tự Tan

“Tiền xem nhẹ, không sanh oán. Lời nhịn nhường, oán tự tan”: Lời nhường nhịn rất quan trọng bởi vì sự xung đột giữa người với người đa số là phát sinh từ lời nói. Cho nên sự tu dưỡng trong lời nói nhất định phải được …