Báo Ứng Hiện Đời: Quả Báo Của Những Người Con Bất Hiếu

Con bất hiếu, cháu vô tình,
Ác tâm bỏ mẹ cha đói chết…
Thử hỏi thế nhân – tình nghĩa đâu?
Trời xanh chẳng tha thứ tội này!

Láng giềng kể tôi nghe câu chuyện xảy ra tại quê họ, hỏi:
– Đây có phải là nhân quả …

Nhân Quả Trong Tình Yêu: Vợ Hay Chồng Phản Bội Tất Sẽ Gặp Báo Ứng

Hôn nhân là điều cần thiết để duy trì xã hội nhân loại, cũng là lời hứa đối với trời đất, cha mẹ, vợ hoặc chồng của mình. Tập tục và lễ nghi trong hôn lễ phương đông và phương tây đều là thể hiện ý nghĩa này.

Ý Nghĩa Sâu Sắc Từ Việc Biết Lắng Nghe Người Khác

Nửa đêm. Những ý nghĩ lo lắng bỗng tràn đầy trong đầu óc của người mẹ. Và người mẹ nhấc máy “Alô ?”. Bỗng bà nghĩ đến con gái mình. Bà nắm ống nghe chặt hơn và nhìn về phía người bố, lúc này đã tỉnh dậy xem …