Tu Cái Miệng Là Tu Hơn Nửa Đời Người

Chúng ta muốn đời sống mình được bình an thì phải tránh những chuyện thị phi, vì thị phi mất rất nhiều thời gian một cách vô ích, mà lại gây tạo rất nhiều khẩu nghiệp, oan trái.​

Nghiệp là hành động tạo tác nhiều lần có chủ …

Đừng Bận Tâm Vì Những Điều Không Xứng Đáng

Một ngày đẹp trời nào đó, bạn nghe được những lời không hay mà người ta nói về bạn. Người ta có thể là bạn thân, bạn cùng lớp hoặc là người mà bạn mới chỉ gặp một vài lần. Một người, hai người rồi ba người, rồi …