TRỘM CHUYỂN SINH THÀNH LỪA ĐỂ TRẢ NỢ VÀ ĐÒI NỢ

Mọi sự việc xảy đến trong đời con người ta đều không phải là ngẫu nhiên, mà là có duyên cớ từ những kiếp trước. Vậy nên, biết nhìn lại mình, không làm thêm điều xấu ác để rồi tạo thêm ân oán mới là cách hành xử …

Miệng Nói Nhiều Lời Ác, Mệnh Cũng Xấu Ác Theo

Một người có mệnh tốt hay không có thể nhìn xem người đó có nhiều “khẩu đức” hay không là biết!

“Khẩu nghiệp” (nghiệp gây ra do lời nói từ miệng) là tội mà một người bình thường dễ phạm phải nhất. Số mệnh của một người tốt …

Tướng Do Tâm Sanh, Tâm Đẹp Tướng Mạo Sẽ Đẹp

Bất luận phúc báo nào đều là có căn nguyên tất nhiên của nó, giống như tài phú sẽ đến từ việc năng làm từ thiện, sự tôn quý đến từ sự khiêm nhường, dung mạo xinh đẹp sẽ đến từ tính ôn hòa và thiện lương.

Con …