dieu-ky-dieu-cua-nuoc-thong-diep-cua-tien-sy-nhat-ban-ong-giang-bon-thang-masaru-emoto

ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA NƯỚC – THÔNG ĐIỆP CỦA TIẾN SỸ NHẬT BẢN ÔNG GIANG BỔN THẮNG (Masaru Emoto)

Tiếp theo đề tài “Năng lực của chú nguyện – gia trì qua lăng kính khoa học thực nghiệm”, Báo Hoằng Pháp số 98. Tiến sĩ Masaru Emoto (Giang Bổn Thắng) thuộc sở nghiên cứu IHM của Nhật Bổn cùng với những người đồng nghiệp đã bắt đầu dùng kỹ thuật nhiếp ảnh cao cấp để quan sát sự kết tinh của nước kể từ năm 1994. Gần đây họ đã xuất bản quyển sách với nhan đề : “Tin tức đến từ nước” gồm những phát biểu về kết quả sau khi thí nghiệm và chứng minh rằng : Những truyền tin “thiện – lành cảm tạ, thần thánh” có thể khiến cho nước kết tinh thành những hình ảnh vô cùng đẹp đẽ. Ngược lại, những truyền tin mang ý xấu như “Oán hận, đau khổ, nóng nảy” sẽ hiện ra những hình ảnh vô cùng xấu xí. Hơn thế nữa, bất luận là văn tự, âm thanh, hình ảnh hay ý niệm, đều có lực lượng, khả năng truyền đạt tin tức.

Nước có thể đọc được truyền tin không ? Tấm ảnh này là chụp sau khi cho nước đọc được câu “Thật đáng ghét, muốn giết cho mày chết”. Tờ báo viết rằng : Đây là câu nói thường phát ra từ miệng của những người thanh niên Nhật Bổn hiện nay, kết quả sau khi thử nghiệm, phát giác hình dáng trong sự kết tinh của nước thật là xấu xí, móp méo, bể nát, tán loạn, thật là phù hợp với lời nói ý nghĩ của câu nói : “Thật đáng ghét, muốn giết cho mày chết”.

MakeSick

Có phải chúng ta cũng thường nghe những đứa trẻ nói giống như vậy không ? Chúng ta cần phải gấp rút dạy dỗ con em mình đừng nên dùng những lời truyền tin “móp méo, bể nát” như vậy nữa.

Khi nước đọc được truyền tin “ái hòa cảm tạ” hiện ra sự kết tinh đẹp đẽ nhất. Đây là tấm ảnh chụp sau khi khiến cho nước đọc được văn tự ″ái hòa cảm tạ″ (lòng biết ơn và sự hòa thuận yêu thương) người thí nghiệm nhận xét : ″Ngay lúc chụp nhiều tấm ảnh do sự kết tinh của nước. Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy sự kết tinh đẹp đẽ như vậy. Có lẽ trên thế gian này không có gì đẹp đẽ hơn tin tức ″ái hòa cảm tạ″. Nếu như chúng ta thường bày tỏ ″lòng biết ơn và sự hòa thuận yêu thương″ phải chăng có thể khiến cho nước trên quả địa cầu này cùng với nước trong thân thể của chúng ta trở nên càng đẹp đẽ hơn không ?

love and ap

Nước có thể nghe truyền tin ?

Nước nghe những bản nhạc hòa tấu ″Đồng quê″ vui sướng biết bao ! Đây là tấm ảnh kết tinh của nước sau khi nghe nhạc hòa tấu của Bethoven, bản báo cáo của phòng thí nghiệm viết như vầy : ″Nhạc hòa tấu đồng quê, điệu khúc trong sáng vui nhộn là một trong những tác phẩm đại biểu của Bethoven. Tấm ảnh kết tinh tuyệt đẹp này gần như đã chứng minh được dòng nhạc mang tính chất tốt đẹp có thể khiến cho nước có những cảm nhận hoạt bát vui tươi″.

Beethovens_Pastoral

Nghe nhạc ″Biệt ly″ nước cũng tan nát cõi lòng ? Đây là tấm ảnh kết tinh của nước sau khi nghe ″Biệt ly khúc″ của Chopan. Bản báo cáo tường trình như sau : ″Thật không có gì kinh ngạc bằng khi người ta nhìn thấy tấm hình kết tinh của nước này. Độ phóng đại chỉnh ống kính hiển vi lúc chụp tấm ảnh này cùng với những tấm ảnh khác đều giống nhau, thế mà khúc nhạc ″Biệt ly″ đã khiến cho hình dáng căn bản của nước kết tinh hoàn toàn bị phân hóa nhỏ đi rất nhiều và trở thành hình dáng tách rời một cách rõ ràng″.

Tibet_sutra

Nghe nhạc ″Rock and Roll″. Nước hình như cũng bị giải thể. Tiến sĩ Masaru Emoto đã chụp nhiều tấm ảnh sau khi cho nước nghe nhạc, ông phát hiện khi nước nghe những loại nhạc bất nhã như loại nhạc Rock hiện đại. Nước hiện rõ những hình dáng giải thể gần như không còn trạng thái kết tinh nguyên gốc của nó nữa. Thí nghiệm đã chứng minh rõ ràng, âm nhạc và lời ca đều có thể mang sức ảnh hưởng truyền tin đến với nước một cách tốt đẹp thiện lành hoặc xấu xí bất nhã.

HeavyMet

Văn tự ″ái hòa cảm tạ″ giữa các quốc gia khác nhau nhưng đều mang một năng lượng tốt đẹp, cảm động như nhau. Quý vị xem lời nói ″ái hòa cảm tạ″ (với lòng biết ơn và hòa thuận yêu thương) của Nhật Bổn, Anh quốc và Đức quốc đều hoàn toàn hiện rõ nét óng ánh đẹp đẽ của sự kết tinh nước !

ThankYou copy

Phòng thí nghiệm dùng nước tinh chế với tiêu chuẩn giống nhau, kết quả mặc dù dùng ngôn ngữ khác nhau, nhưng sự kết tinh lại hình thành với những nét kết cấu thật giống nhau.

Người thí nghiệm suy đoán : ″Ngôn ngữ là do sự chấn động của đại thiên nhiên mà sinh ra, dù cho quốc gia khác nhau, ngôn ngữ bất đồng. Tuy nhiên, nguyên lý của đại thiên nhiên là một. Do gió, những văn tự mang cùng một ý nghĩa, thì hiện rõ những hình dáng trạng thái giống nhau″. Người thí nghiệm lại dùng những chữ tương tựa như ″trí huệ″ với ″vũ trụ″ để thí nghiệm. Kết quả văn tự của ba quốc gia đồng thời hiện rõ những nét kết cấu của tinh thể nước đẹp đẽ như nhau ! Lời tòa soạn

Hình ảnh thiện lương vẫn có thể khiến cho nước kết tinh một cách mỹ lệ.
Mùa hè năm 2003, Tiến sĩ Emoto được mời thử nghiệm lại các điều ông đã khám phá về nước tại Đại học Griffith – Brisbane Úc Đại Lợi. Trong các thí nghiệm, có một thí nghiệm cũng khá ly kỳ trước hơn 100 nhà khoa học chứng minh. Một ly nước được đặt trước hình ảnh của nhà độc tài Hitler (1933-1945) và một ly nước khác được đặt trước hình ảnh của nữ tu sĩ – mẹ Teresa (1910-1997).

Hai ly nước đều được đông đặc -20ºC và rọi lớn đến 300 lần độ phóng đại. Kết quả ly nước được đặt cho xem hình ảnh mẹ Teresa, tinh thể rất là thanh nhã và đẹp đẽ – bông hoa sáu cánh.

MotherTerisa

Ngược lại ly nước được đặt trước hình ảnh Hitler, tinh thể rất là xấu xí và ghê sợ. Khi toàn thể chứng viên xem thấy những hình ảnh kết tinh này, mọi người đều cảm động vô cùng. Hình ảnh người hay vật thiện lương gần như có một năng lực vĩ đại có thể ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh.

Adolph Hitler

Theo đây chúng ta có thể nói, bốn đại : Đất, Nước, Gió và Lửa đều có bản năng thấy, nghe, hiểu, biết như chúng ta vậy. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật cũng nói như thế : Tất cả chúng sanh (hữu tình và vô tình) đều đồng một bản thể chơn nguyên, đều có tánh thấy, nghe, hiểu, biết như nhau. Hình ảnh bên dưới đây chứng minh sự kết tinh thật đẹp của nước khi nghe một đoạn Kinh Phật.

Bach's (1)

Vì thế Phật cũng dạy : ″Tình dữ vô tình giai cộng thành Phật đạo″. Hoàn cảnh chung quanh xấu hay đẹp, thiện hay ác đều do tâm niệm chúng ta gây ra. Những người đau khổ hoặc những người thường hay bị kẻ khác hại thường hay sinh tâm bất thiện sân hận. Kết quả này sẽ ảnh hưởng đến toàn thể thế giới nhân loại. Thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt v.v… cũng đều do đây mà thành. Hại người tức là hại mình vậy.

Vị giám đốc hiện đang làm việc tại sở nghiên cứu IHM và hội trưởng hội ái hữu quốc tế IHM về tần số của Tiến sĩ Masaru Emoto. Do bởi kinh doanh, một công ty về những khí cụ trị liệu qua tần số thấp của Hoa kỳ, nên ông bắt đầu tiếp xúc với kỹ thuật tối tân nhất về việc nghiên cứu nước. Từ đó khiến ông nẩy sinh ý tưởng chụp hình để nghiên cứu những giọt nước sau khi kết tinh đông đặc. Kể từ năm 1994, ông đã triển khai hàng loạt những chuyến du lịch tìm hiểu khoa học của ông về sự kết tinh của nước.
Tiến sĩ Masara Emoto đem MRA (Magnetic Resonance Analyzer) máy phân tích tính từ trường của âm vang (sự dội âm) dùng trong việc nghiên cứu, điều tra về nước kết tinh. Sau cùng đã mang lại rất nhiều thành quả thật vô cùng kinh ngạc và làm chấn động cả nước Nhật Bổn. Ông nói rằng qua những kết quả nghiên cứu chứng tỏ : ″Tất cả những đặc tính của vật chất đều có ảnh hưởng đến đặc tính của nước″. Làn sóng (dao động) của nước có thể giải thích tất cả những đặc tính của vật chất. Phòng nghiên cứu của ông cũng lấy tên là ″Phòng nghiên cứu làn sóng (tần số)″. Sở nghiên cứu tổng hợp IHM, dùng kỹ thuật siêu tốc để quan sát hình dáng và trạng thái của nước. Trình tự của việc nghiên cứu như sau :

Đem nước thí nghiệm chia ra nhỏ giọt trên một trăm cái đồ đựng nước khác nhau. Sau đó, để vào phòng đông lạnh 2 giờ đồng hồ, rồi đem kính hiển vi rọi lớn từ 200 đến 500 lần độ phóng đại và dùng máy ảnh chụp ngay ở mặt trên cùng của nó. Nước có thể phân biệt những truyền tin chánh tà, thiện ác không?

Nước có thể đón nhận những truyền tin qua âm thanh, văn tự, âm nhạc, ý niệm lương thiện hoặc tà ác không ? Những câu hỏi này không phải đã chứng minh rằng ″ý niệm″ là có năng lượng vật chất, ý niệm thiện và ác đều có thể ảnh hưởng đến cơ thể con người với thiên nhiên rồi đó chăng ?

Nước chiếm tỷ lệ trọng lượng  đến 70% trong cơ thể con người. Diện tích trên bề mặt của quả địa cầu có 70% là bao phủ bởi nước. Những nước này chúng được đón nhận những truyền tin thiện lành hay ý niệm xấu ác của nhân loại chúng ta đã ban cho chúng ? Và cơ thể con người cùng với sinh thái của địa cầu lại có những biến hóa như thế nào ?

Nhân loại nếu hy vọng thế giới của chúng ta được tốt đẹp hơn, có thể chẳng phải là sự truy cầu được nhiều tiền tài vật chất chính là cần phải phát ra nhiều hơn những truyền tin ″thiện lương″ phải vậy không ? Không cần chúng tôi phải nói nhiều, chỉ cần quý vị xem sự kết tinh của nước qua những truyền tin ″ái hòa cảm tạ″ sẽ biết rõ !

Chúng ta biết rằng cuộc sống con người có liên quan trực tiếp tới chất lượng của nước, cả bên trong thân thể lẫn bên ngoài môi trường sống chung quanh chúng ta. Nước hàm chứa một thông điệp rất quan trọng cho chúng ta. Nước mách bảo chúng ta cần có một cái nhìn sâu sắc hơn về chính bản thân chúng ta. Tự ngắm mình qua tấm gương của nước, chúng ta sẽ kinh ngạc khi thấy những thông điệp này hiện ra trước mắt rõ ràng như pha lê.

Ông Masaru Emoto, một nhà nghiên cứu người Nhật Bản giàu óc sáng tạo và có trí tưởng tượng phong phú, đã xuất bản một cuốn sách khá đặc biệt mang tựa đề “Thông Ðiệp Từ Nước”. Quyển sách này ghi lại những điều ông đã khám phá trong suốt quá trình nghiên cứu nước trên khắp thế giới. Nếu như bạn vẫn còn nghi ngờ và cho rằng tư tưởng và tình cảm của bạn không hề ảnh hưởng đến mọi thứ bên trong con người bạn và mọi vật xung quanh bạn thì các hình ảnh và tài liệu trong cuốn sách này sẽ khiến bạn phải thay đổi cách nghĩ suy và niềm tin của bạn trước đó.

Nước là một thứ vật chất rất dễ thay hình đổi dạng. Hình dạng vật lý của nó có thể thích ứng hết sức dễ dàng trong bất kỳ môi trường nào. Nhưng nước không chỉ thay đổi về hình dạng vật lý bên ngoài như chúng ta vẫn thường nhìn thấy mà hình dạng phân tử của nó cũng thay đổi muôn hình vạn trạng. Năng lượng hoặc những rung động của môi trường xung quanh sẽ gây ảnh hưởng và làm thay đổi hình dạng phân tử của nước. Như vậy, nước không chỉ có khả năng phản ảnh lại môi trường dưới dạng có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà nó còn phản ảnh một cách sâu sắc hơn thế ở mức độ phân tử. Ông Emoto đã làm cho những sự thay đổi tinh tế ở mức độ phân tử đó của nước trở thành hữu hình trước con mắt người thường, bằng những kỹ thuật chụp ảnh của ông. Ông đã đông đá những giọt nước và sau đó quan sát chúng dưới một chiếc kính hiển vi trên nền tối có gắn thiết bị chụp ảnh.

Tuyết đã rơi trên trái đất này có lẽ đến vài triệu năm rồi. Mỗi bông hoa tuyết, như chúng ta biết, có hình dạng và cấu trúc rất riêng rẽ và độc đáo. Với phương pháp làm đông nước và chụp lại cấu trúc phân tử của nó ở trạng thái này, ông Emoto đã đem lại cho chúng ta những thông tin hết sức kinh ngạc và khó tin về nước.

Ông Emoto đã khám phá ra hàng loạt sự khác biệt rất kỳ thú trong cấu trúc tinh thể của các nguồn nước khác nhau thu thập từ nhiều nguồn đa dạng và ở điều kiện môi trường khác nhau trên trái đất. Nước từ những con sông, dòng suối tươi nguyên bắt nguồn từ các khe núi sẽ cho chúng ta thấy những cấu trúc tinh thể hết sức cân đối và tuyệt đẹp.

illo_wat_shimanto_river

Nước đã bị ô nhiễm hoặc bị nhiễm độc ở những khu vực công nghiệp, ở môi trường bị ô nhiễm và nước tù đọng trong các ống dẫn hay đập ngăn nước thì chỉ tìm thấy các cấu trúc phân tử có dạng méo mó, vẹo vọ và hiếm khi tạo thành cấu trúc tinh thể.

YodoRiver

Những bức ảnh trên cho chúng ta thấy những sự tương phản thật khó tin của nước, sự tương phản sống động và có phản ứng rất nhậy trước những tâm tư, tình cảm của con người. Có điều hết sức rõ ràng rằng nước lưu lại được những sự rung động và năng lượng từ môi trường mà nó đang tồn tại, bất kể đó là môi trường độc hại, ô nhiễm hay môi trường tự nhiên và tinh nguyên.

Công trình phi thường của Masaru Emotos là màn trình diễn ngoạn mục và là công cụ đầy quyền năng giúp chúng ta thay đổi vĩnh viễn cách nhận thức của chúng ta về bản thân và về thế giới nơi chúng ta đang sống. Giờ đây, chúng ta đã có những dẫn cứ hết sức thâm thuý cho phép chúng ta tin tưởng rằng con người có thể biến đổi và hàn gắn một cách tích cực bản thân chúng ta cũng như hành tinh của chúng ta bằng chính những suy nghĩ do chúng ta chọn lựa và bằng những cách thức trong việc biến những suy nghĩ đó thành hành động cụ thể.

Nguồn: Đại tạng kinh việt nam* Trích dịch từ “Miraculous Messages from Water” at Wellnessgoods website.

Bài liên quan

Chủ Động Nhường Ngôi Cho Người Không Thân Thích: C... “Cha truyền con nối” là phương thức duy trì quyền lực phổ biến của các triều đại phong kiến Trung Quốc và Việt Nam. Dẫu có những chuyện như: Thái hậu ...
Cha Mẹ Gọi Trả Lời Ngay, Cha Mẹ Bảo Không Biếng Tr... "Cha mẹ gọi, trả lời ngay”: Hiện nay, cha mẹ gọi con cái, con cái thường phản ứng là: “Đợi một chút!” hoặc “Gì vậy?” hoặc thậm chí chúng chẳng màng đế...
Tìm Phật Ở Đâu? Dương Phủ người huyện Thái Hòa, tỉnh An Huy, do căn lành đã trồng sâu nên tiên sinh sớm thể hội cuộc đời vô thường, sớm còn tối mất, công danh như bọt...
Người Khôn Lanh Quá Chưa Hẳn Là Tốt Trước kia, mỗi khi qua mặt được ai đó để đạt chút gì, bạn bè sẽ trầm trồ: “khôn quá ta, dùng chút mánh lới là có được thứ mình muốn“, nghe xong liền c...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *