Bác Sĩ Và Thủ Tướng: 2 Cuộc Đời – Một Đạo Lý

Câu chuyện bắt đầu từ một người nông dân nghèo tên Fleming ở Scotland.
Một ngày nọ ông đang làm việc để nuôi gia đình thì bỗng nghe tiếng kêu cứu từ cái đầm lầy gần đó. Ông vội chạy đến nơi thì nhìn thấy một cậu bé …

Câu Chuyện Nhân Quả Luân Hồi: 600 năm – 12 Kiếp Trầm Luân Sanh Tử Khổ Đau…

 

Tôi là một người xuất gia. Một buổi tối trong lúc ngồi thiền nhập định, tôi đã chứng thực những kiếp chuyển sinh của mình trong 600 năm trước. Nay xin được kể lại.

600 năm trước, tôi là một tỳ kheo xuất gia. Tôi xuất gia

Dạy Trẻ Cẩn Thận Nhưng Chính Chúng Ta Phải Làm Gương

Đồ vật để ở vị trí cố định, khi nào lấy quý vị sẽ không bị lẫn lộn. Cho dù lấy rồi cũng phải để lại nguyên vị trí cũ. Đưa ra một trường hợp, ví dụ chúng ta tắm xong. Quý vị dùng vòi hoa sen, sau …

Những Nghĩa Vụ Nên Thực Hiện Trong Mối Quan Hệ Bạn Bè

Giữa bạn bè với bạn bè, có những nghĩa vụ nào phải làm? Thứ nhất: là phải khuyên can lẫn nhau. Cái gọi là “thiện tướng khuyên, đức giai kiến, quá bất quy, đạo lưỡng”. Nếu như bàn bè có lỗi lầm, chúng ta không khuyên, như vậy …