Không Màng Quyền Thế, Không Cầu Công Danh Thì Nội Tâm Sẽ Tĩnh Lặng

Quản Trọng tiến cử người

Quản Trọng là một đại thần nổi tiếng của nước Tề thời xuân thu, ông làm tể tướng rất nhiều năm, rất được Tề Hoàn Công tín nhiệm. Có một lần Quản Trọng mắc bệnh nặng, bệnh tình càng ngày càng xấu đi. …

Nhẫn Mà Không Động Tâm, Không Oán Hận Mới Là Nhẫn Thật Sự

Cư sĩ Tô Đông Pha triều Tống là một Phật tử thành kính, trong thời gian bị giáng chức và chuyển đến Giang Bắc, ông thường cùng với một vị thiền sư ở Kim Sơn bên kia sông bàn luận về Đạo.

Có một lần, Tô Đông Pha …

Con Người Cả Đời Tranh Nhau Rốt Cuộc Là Vì Điều Gì?

Kiếp người ngắn ngủi mấy chục năm, thoáng chốc đã chỉ là cát bụi. Con người đối với nhau lại thường xuyên ganh đua, đấu đá, trong “tình, danh, lợi” mà ngày đêm hao tâm tổn chí, cuối cùng mang theo được những gì?

Người xưa thường nói: …

Bài Học Đáng Suy Gẫm Từ Câu Chuyện Về 2 Con Ngựa

Một ngày, lão hòa thượng đang ngồi trong chùa thì có một người đàn ông với vẻ mặt buồn rầu bước tới. Anh ta cất lời chào lão hòa thượng rồi ngồi lặng im đăm chiêu suy nghĩ mà không nói lời nào…

Lão hòa thượng nhìn thấy …

Đừng Để Sự Tức Giận Chi Phối Tâm Trí Và Tước Đi Phước Báo Của Bạn

Người xưa có câu rằng “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Trong giáo lý nhà Phật cũng cho rằng ác khẩu sẽ tạo nghiệp báo khôn lường. Vậy nên, đừng để sự tức giận chi phối tâm trí bạn và …