Ám ảnh chuyện “báo oán” ở làng mổ trâu Phúc Lâm

Khi có tuổi, một số người ở làng mổ trâu Phúc Lâm (xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) mới bắt đầu thấm cái nghiệp mổ trâu vận vào như thế nào.

Gần một thế kỷ với nghề mổ trâu, bò, nay Phúc Lâm tất bật …

Học Và Hành Phải Đi Đôi Với Nhau

Cho nên quý vị phải “học văn”, mới biết được khi nào “thuận” cha mẹ là đúng, chúng ta phải toàn tâm toàn ý làm, để cha mẹ thấy rằng quý vị rất biết chuyện; khi phương pháp của cha mẹ không thỏa đáng, chúng ta phải theo …

Ba Điều Cho Thấy Gia Đình Suy Vi & Bốn Điều Giúp Cho Gia Đình Hưng Vượng

Trong dân gian có câu: “Giàu không quá ba đời”. Rất nhiều gia tộc giàu có đều không “thoát” khỏi sự linh ứng của nó. Nhưng cũng có những gia đình không hề bị ảnh hưởng, thậm chí càng ngày càng hưng thịnh. Vậy sự khác biệt nằm