5 Điều Sau Nếu Phạm Phải Thì Nhân Quả Báo Ứng Hiện Tiền

Trong cuộc đời của mỗi người, dường như không phải lúc nào cũng đều thuận buồn xuôi gió, luôn có vô số chuyện không như ý muốn. Những cái gọi là buồn và hận, bi và khổ, phiền não và thất vọng, long đong lận đận và bất

Người nói chuyện mà không có khẩu đức, đời này cũng sẽ là ghập ghềnh trắc trở, rất thê lương

Thường người ta rất dễ phạm phải “khẩu nghiệp”. Vận mệnh của một người tốt hay không tốt, có thể nhìn từ “khẩu đức” của họ thì biết. Cho nên “khẩu nghiệp” rất quan trọng.

Trong một đời người không ai làm chuyện thất đức hàng ngày, nhưng