Hãy Sửa Lại Cách Nói Chuyện Của Bạn Nếu Muốn Có Vận Mệnh Tốt

Người có vận mệnh tốt là người ăn nói có chừng mực, mỗi lời nói đều thể hiện là người có đạo đức, họ không dùng ngôn từ mạnh để phê phán, chê bai người khác, không dài dòng nói từ chuyện nọ sang chuyện kia, không kể …

Vạn Vật Trên Thế Gian Này: Ai Là Kẻ Mạnh?

Thông thường con người ai cũng muốn làm kẻ mạnh, nhưng bạn đã từng nghĩ Mạnh (cường) có nghĩa là gì chưa?

Sức mạnh của sắt thép, nhưng lửa có thể nung chảy nó.

Sức mạnh của lửa, nhưng nước có thể dập tắt nó.

Sức mạnh của …

Giúp Người, Bố Thí Thế Nào Để Lòng Được Bình An?

Bố thí là cho đi không có tham niệm nhận về nhưng không phải không dùng trí tuệ để cân nhắc. Bố thí không đúng người, không đúng việc sẽ gián tiếp tiếp tay cho cái xấu. Bố thí không đúng cách sẽ gây hại cho người nhận.Bố …