Học Đệ Tử Quy Nhất Định Hiểu Và Hành Phải Đi Đôi Với Nhau

…Cho nên quý vị phải “học văn”, mới biết được khi nào “thuận” cha mẹ là đúng, chúng ta phải toàn tâm toàn ý làm, để cha mẹ thấy rằng quý vị rất biết chuyện; khi phương pháp của cha mẹ không thỏa đáng, chúng ta phải theo …

Chúng Ta Muộn Phiền, Khổ Não Là Vì Chính Mình Truy Cầu Quá Nhiều

Con người ta sống vì sao luôn cảm thấy muộn phiền, khổ não? Điều mấu chốt ở đây dường như nằm ở chính cái tâm cố chấp không muốn buông bỏ của mình…

– Con người sở dĩ phiền não chính là bởi vì trí nhớ “quá tốt”.…