Người Nông Dân Mua Đất Hay Mua Lòng Tham?

Có một người nông dân muốn mua một miếng đất, nghe nói ở một địa phương nọ có người muốn bán đất, một miếng đất rất rộng lớn, anh ta liền quyết định đến đó hỏi thăm một chút. Kết quả là người chủ miếng đất rộng lớn …

Bài Học Lớn Từ Những Điều Nhỏ Nhặt

 

Cũng giống như nhiều du học sinh khác, mình cũng ở thuê tại một gia đình gần trường. Như thế, mình có thể vừa tiết kiệm được tiền lại vừa có điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Chủ cho thuê nhà là ông bà Campbells, họ đối …

Điều cần thiết là sự chân thành, không cần hoa ngôn xảo ngữ

Một người phụ nữ chừng 40 tuổi xinh đẹp, thanh lịch dẫn theo cậu con trai nhỏ tuổi tới vườn hoa của một tòa nhà trụ sở lớn. Hai mẹ con họ bắt đầu ngồi xuống ghế đá và ăn một thứ gì đó.

Chỉ một lát sau, …