Category Archives: NHÌN THẤU BUÔNG XUỐNG

Tâm Đố Kỵ, Giả Dối Sẽ Làm Tổn Giảm Âm Đức

Tôi học “Đệ Tử Quy” quá trễ, cho nên tôi còn nhớ lúc tôi làm bài thi, bạn học thi cao điểm hơn tôi, trong lòng tôi cảm thấy không vui, “có gì hay đâu chứ, chẳng qua là may thôi mà”. Tuy trong lòng nghĩ như …

Khi đạt thành tích tốt, cái niệm đầu tiên của bạn là gì?

Khi chúng tôi phát kết quả bài thi cho các học sinh cũng chính là lúc có cơ hội tốt nhất để dạy bọn trẻ. Các bài thi này vừa phát cho các em, phần lớn vừa thấy thì “Ồ! Mình thi được 10 điểm, mình thật là …

Chú Sa Di Hoan Hỉ Nhìn Cuộc Đời (Phần 1)

Trong phần này gồm có: tập 1 – Cúi đầu, tập 2 – Xả bỏ để được, tập 3 – Không nên chờ đợi, tập 4 – Nguyên nhân bị lừa dối, tập 5 – Tìm kiếm niềm vui, tập 6 – Buông bỏ và cởi mở, tập …