Tag Archives: bai hoc cuoc song

Người Giàu Ốm Yếu, Người Nghèo Khỏe Mạnh: Nhân Quả Công Bằng

Có hai người nọ, một người giàu nhưng luôn ốm yếu, một người nghèo khó nhưng rất khỏe mạnh

Hai người ngưỡng mộ lẫn nhau, người giàu rất muốn được thân thể khỏe mạnh cường tráng như người nghèo, người nghèo lại muốn được giàu có giống người …