Tag Archives: bao dung

Ngẩng Đầu Giải Thích Không Bằng Cúi Đầu Nhận Lỗi

Phạm Thuần Nhân là đại thần của thời Bắc Tống được xưng là “tể tướng áo vải”. Ông là con trai thứ hai của tể tướng Phạm Trọng Yêm. Mặc dù về trình độ học vấn, Phạm Thuần Nhân không sánh bằng với cha ông nhưng ông lại …

Tâm Lượng Càng Lớn, Trí Tuệ Càng Lớn, Hạnh Phúc Càng Lớn

Cùng một loại sự việc nhưng mỗi người lại có cách nhìn nhận khác nhau. Điều này không chỉ phụ thuộc vào tính “trọng đại” của sự việc đó, mà còn quyết định bởi độ nông sâu trong tâm hồn mỗi người.

Tôi làm cùng phòng với một …

Hành Vi Cao Thượng Từ Đâu Mà Có?

Truyện xưa kể rằng, có một thương gia rất giàu có. Khi về già, ông ấy quyết định để lại gia sản của mình cho các con. Ông ấy đã để ba người con trai của mình đi chu du khắp thiên hạ để làm ăn. Trước khi …