Tag Archives: báo ứng hiện đời

10 Đời Trước Tạo Sát Nghiệp, Đời Này Làm Đại Pháp Sư Mê Đắm Danh Lợi Phải Trả Quả Báo

Đời vua Đường Ý Tông, ở Trường An có một thầy tăng mắc bệnh ghẻ lở, hằng ngày luôn thất tha thất thiểu trong bộ áo quần rách mướp, mặt mày khô đét, thân hình gầy còm, tay chân lở loét, ai trông thấy cũng nhờm gớm. Thỉnh …

Báo Ứng Hiện Đời: Gian Dâm Bất Chánh, Toàn Thân Ghẻ Nhức

Đầu năm 1994, Giả tiên sinh, chồng Lý nữ sĩ bị bệnh ghẻ. Toàn thân anh nổi đầy ghẻ, vừa chảy mủ vừa nhức nhối khó chịu, đã chạy chữa khắp nơi đông tây y nhưng đều không thấy kết quả.

Lý nữ sĩ gọi điện cho tôi,

THẤY CHẾT KHÔNG CỨU ĐỜI SAU LÀM HEO

Thành phố Hàng Châu, tỉnh Triết Giang có một người hết sức giàu, nhà cửa cao rộng sang trọng. Mùa xuân năm 1926, nhà hàng xóm của người giàu đó bị cháy, trước nhà đã bị lửa cháy cao không thể thoát ra, phía sau giáp tường với …