Tag Archives: biet lang nghe

Ý Nghĩa Sâu Sắc Từ Việc Biết Lắng Nghe Người Khác

Nửa đêm. Những ý nghĩ lo lắng bỗng tràn đầy trong đầu óc của người mẹ. Và người mẹ nhấc máy “Alô ?”. Bỗng bà nghĩ đến con gái mình. Bà nắm ống nghe chặt hơn và nhìn về phía người bố, lúc này đã tỉnh dậy xem …

Nghe Khen Sợ, Chê Lại Mừng!

Người tâm bình khí hòa, thì “nghe khen sợ, chê lại mừng”. Con người thông thường khi nghe người khác phê bình mình, trong tâm sẽ bất bình. Như vậy thì ngược lại, họ không gặp được quý nhân. Nếu nghe
người khác khen ngợi trái lại chúng …