Tag Archives: cái miệng cần giữ đức

Người nói chuyện mà không có khẩu đức, đời này cũng sẽ là ghập ghềnh trắc trở, rất thê lương

Thường người ta rất dễ phạm phải “khẩu nghiệp”. Vận mệnh của một người tốt hay không tốt, có thể nhìn từ “khẩu đức” của họ thì biết. Cho nên “khẩu nghiệp” rất quan trọng.

Trong một đời người không ai làm chuyện thất đức hàng ngày, nhưng