Tag Archives: cau chuyen nhan qua

Báo Ứng Nhanh Bất Ngờ Ngay Trong Một Đời

Năm năm trước, Hạ tiên sinh hơn 40 tuổi, con trai ông là Cún được 12 tuổi. Ngay từ nhỏ Cún đã hết sức ương bướng. Sau khi cho đi học, không những nó ham chơi, chẳng chịu học hành, ưa đánh nhau, lại thường xuyên trốn học. …

Nghĩ ác sẽ gặp ác báo, nghĩ thiện được thiện báo

Làm việc ác khiến công danh tiêu tan

Anh rể của Ngô tú tài là một người có phần nhiệt tình, ông gặp cảnh em vợ bị thất bại khốn đốn nhiều lần nên trong tâm thường hay suy nghĩ lo lắng. Vào đêm giao thừa của năm …

LỜI KHUYÊN CHÂN THÀNH CỦA MỘT BỆNH NHÂN UNG THƯ

Tôi sanh ra ở một thôn nhỏ ở phía bắc tỉnh An Huy, Trung Quốc; vốn là một đứa trẻ ngoan, biết cần kiệm, nghe lời, hiếu học, kính trên nhường dưới. Cha mẹ gian lao vất vả nuôi tôi ăn học. Lớn lên, tôi thi đậu vào …