Tag Archives: cha dạy con

Người cha dùng đức hạnh, dùng tâm tàm quý của mình, để thức tỉnh tâm tàm quý của con mình

Các bạn có cảm giác được, đời người đích thực phải rất cẩn thận. Sai một ly sẽ đi một dặm. Nếu không, nay quí vị hồi tưởng lại xem, mấy mươi năm nay, giả sử trong mỗi lúc then chốt quí vị lựa chọn sai rồi, nay …