Tag Archives: chân thật nhẫn nhục

Nhẫn Mà Không Động Tâm, Không Oán Hận Mới Là Nhẫn Thật Sự

Cư sĩ Tô Đông Pha triều Tống là một Phật tử thành kính, trong thời gian bị giáng chức và chuyển đến Giang Bắc, ông thường cùng với một vị thiền sư ở Kim Sơn bên kia sông bàn luận về Đạo.

Có một lần, Tô Đông Pha …

Đừng Để Sự Tức Giận Chi Phối Tâm Trí Và Tước Đi Phước Báo Của Bạn

Người xưa có câu rằng “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Trong giáo lý nhà Phật cũng cho rằng ác khẩu sẽ tạo nghiệp báo khôn lường. Vậy nên, đừng để sự tức giận chi phối tâm trí bạn và …

BÌNH TĨNH THẢN NHIÊN VỚI SỰ VU OAN GIÁ HỌA

Tại sao chúng ta phải học hạnh kham nhẫn, chịu đựng trong mọi hoàn cảnh?. Nỗi khổ, niềm đau chúng ta có thể chịu nổi chứ không phải là không chịu được, nếu chịu không được thì ta làm sao sống được. Bằng chứng là có một số …