Tag Archives: chay theo thanh tich

Nỗi Xấu Hổ Mang Tên: ‘Học sinh giỏi’

Tại lễ bế giảng năm học đầu tiên của đời học sinh, tôi hồi hộp và đầy sung sướng khi nghe cô hiệu trưởng đọc tên mình trong danh sách học sinh tiên tiến.

Tôi học trường Thực nghiệm, khóa 4. Những năm đầu thập niên 1980, trường

Thầy ơi! Thầy nói cái này đến lúc thi cũng đâu có ra

…Tôi còn nhớ, vào lúc đó tôi đang cùng với học trò bàn về đạo lý làm người, những đứa thi mà đạt hạng nhất hạng nhì giơ tay lên nói: “Thầy ơi!  Thầy nói cái này đến lúc thi cũng đâu có ra”. Ngược lại với …