Tag Archives: dao lam con

Học Tập Quý Ở Thực Hành

Chí hướng cũng giống như một mục tiêu của một đời người, chúng ta lập chí đúng, ngay đời này mới không luống qua một đời. Vậy thì trong học tập, ngoài lập chí ra còn có một thái độ rất quan trọng, gọi là “học quý ở …

Đệ Tử Quy – Đạo Làm Con có thể giúp ích gì cho chúng ta?

…Xã hội bây giờ thiếu nhiều nhất là những tấm gương người tốt, việc tốt. Một khi mà có nhiều gương tốt, không có người nào mà không sẵn lòng để cố gắng, có điều bây giờ là khủng hoảng lòng tin nghiêm trọng, đa phần chúng ta …

Học vị cao, bằng cấp nhiều có phải thước đo cho sự chín chắn, trưởng thành của một con người?

Hồi trước tôi có nghe được một tin tức, có một vị Lâm tiên sinh đã viết một bức thư cho ông Lý hiệu trưởng trường Đại Học Đài Loan. Trong bức thư nói rằng, vị Lâm tiên sinh này nhìn thấy rất nhiều sinh viên trường đại …

Tâm Tình Của Một Người Thầy Dạy Đệ Tử Quy (Đạo Làm Con)

Trong suốt quá trình dạy học, tôi cảm thấy rằng bọn trẻ rất là ngây thơ. Tôi còn nhớ có một lần, tôi nhìn thấy bên cạnh có một số con côn trùng đã chết, tôi nghĩ đem chôn mới được, thế là tôi đem chúng đi chôn …