Tag Archives: day con

Dạy Con Phải Nhìn Xa Trông Rộng, Phải Lấy Đức Làm Gốc

Ngày xưa Lão Tử lúc phải rời xa, đúng lúc ấy gặp một quan viên. Quan viên này liền hỏi Lão Tử, ông nói: tôi có hai đứa con trai, tôi không biết sau này nên nương vào đứa nào? Lão Tử liền cầm một cọc tiền đặt …

Một Góc Nhìn Nhân Văn Về Lãnh Đạo

Lãnh Đạo:

Chữ “Lãnh” trong tiếng Hán, nếu là động từ chính là có ý nghĩa lĩnh nhận, hiểu biết, thể hội (領). Bạn rõ lý lẽ, tường tận rồi, đây gọi là Lãnh hay Lĩnh. 2 cách phát âm nhưng cùng 1 ý nghĩa.

Còn “Đạo” là …

9 Điều Bố Dạy Con Thấm Thía Từng Câu Chữ

1. Trong cuộc sống, sẽ có những người tử tế với con, nhưng cũng không thiếu những kẻ muốn hãm hại con. Hãy trân trọng và biết ơn người đã giúp đỡ mình, song đừng mù quáng tin tưởng họ trọn vẹn. Nên tìm hiểu kĩ động cơ …

Tuy Tốt Nghiệp Đại Học Nhưng Không Biết Làm Người, Lỗi Lầm Này Do Đâu?

Hiện tại mỗi năm sinh viên tốt nghiệp trên đại học số lượng rất là nhiều, thế nhưng có rất nhiều người đang thất nghiệp. Có hay không vậy? Chúng ta cùng nhau suy xét một chút, đây là từ trong thể chế giáo dục đã bồi dưỡng …