Tag Archives: day do tre tho

Dạy Con Phải Nhìn Xa Trông Rộng, Phải Lấy Đức Làm Gốc

Ngày xưa Lão Tử lúc phải rời xa, đúng lúc ấy gặp một quan viên. Quan viên này liền hỏi Lão Tử, ông nói: tôi có hai đứa con trai, tôi không biết sau này nên nương vào đứa nào? Lão Tử liền cầm một cọc tiền đặt …

Làm thế nào để dạy trẻ về lễ nghĩa giao tiếp ngay từ nhỏ?

Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy có một số trẻ vì không hiểu phép tắc, lễ nghĩa giao tiếp, không hiểu cử chỉ văn mình tối thiếu, nên ở nơi công cộng, trẻ thường chạy lung tung, khóc lóc, hoặc nhìn thấy người thân không chào hỏi. …

Muốn Có Tâm Nhân Từ Phải Bắt Đầu Từ “HIẾU”

Chúng ta đã hiểu rõ được người có tâm nhân từ, mỗi niệm có tâm nhân từ, người người đều có nhân từ thì xã hội liền có thể hướng đến một thế giới đại đồng. Chúng ta tiến thêm một bước, một người có tâm nhân từ …