Tag Archives: de tu quy

Với người dưới phải đoan nghiêm, tuy đoan nghiêm nhưng hiền từ. Dùng quyền thế người không phục, dùng đạo lý họ phục ngay.

Vào thời nhà Hán có một thư sinh tên Lưu Khoan. Chúng ta nhìn thấy cái tên cũng có thể hiểu được tánh cách của người này, rất khoan hồng độ lượng. Từ nhỏ cha đã kỳ vọng ông được như vậy, nên tánh khí ông rất tốt. …

Mình Có Tài Chớ Ích Kỷ, Tài Của Người Chớ Chê Bai;Chớ Nịnh Giàu, Chớ Chê Nghèo

…Bản thân mình có tài hoa năng lực, chỉ cần giúp đỡ được người khác, không nên tự tư, không nên không đưa tay ra trợ giúp. Điểm này tôi có cảm nhận rất sâu sắc, bởi vì trong khoảng thời gian tôi ở lớp học thêm, chỉ …

Người Đáng Ghét Cũng Đáng Thương; Với Động Vật Cũng Thương Mến

Bất luận đối phương là người ác như thế nào, chỉ cần chúng ta có tâm thiện, chỉ cần chúng ta có đức hạnh, đều có thể dần dần đánh thức được lương tri của họ. Vậy giả sử chúng ta công kích anh ta, có thể sẽ …

Cha Mẹ Nên Chú Trọng Thân Giáo Để Dạy Con Nuôi Dưỡng Tâm Liêm Khiết

…Có một bà mẹ đã phát giác, hôm nay con mình trở về sắc mặt có khác. Bà liền đến dở túi sách, kết quả phát hiện trong đó có mấy trái táo. Kỳ lạ, sao lại có mấy trái táo? Lập tức hỏi con mình, đương nhiên …

Học Và Hành Phải Đi Đôi Với Nhau

Cho nên quý vị phải “học văn”, mới biết được khi nào “thuận” cha mẹ là đúng, chúng ta phải toàn tâm toàn ý làm, để cha mẹ thấy rằng quý vị rất biết chuyện; khi phương pháp của cha mẹ không thỏa đáng, chúng ta phải theo …