Tag Archives: do ky

Làm Được 8 Điều Này Cuộc Sống Của Bạn Nhất Định Được Thăng Hoa

Cuộc đời này, tất thảy mọi sự đều tùy duyên. Mình chỉ có thể vạch ra con đường của bản thân, ai muốn song hành cùng một đoạn hay muốn bước chung cả đời, là tùy ý họ. Không cưỡng cầu thì đời sẽ vui.

1. Tiền tài,

Hoan Hỉ Với Việc Thiện Lành Của Người Thì Được Rất Nhiều Lợi Ích

Đa số chúng ta, ai cũng mang sẵn thói quen ganh ghét tật đố, cống cao ngã mạn, tham danh hám lợi… Bởi có những tính xấu ấy, nên khi thấy ai làm điều gì tốt đẹp, chúng ta liền có phản ứng ngay bằng cách chỉ trích …