Tag Archives: dong phai am ha quat mat

Đông Phải Ấm, Hạ Quạt Mát. Sáng Thăm Hỏi, Tối Báo An

“Đông phải ấm, hạ quạt mát. Sáng thăm hỏi, tối báo an”: Quả thực một người làm công việc phục vụ, hoặc ở một vị trí nào đó mà có thể phục vụ người khác được tốt hay không là do người đó có nhạy bén đối với …