Tag Archives: dong vat co tanh linh

Thấy Heo Mẹ Hóa Thành Người Nữ, Mẹ Tôi Không Cam Lòng Nhưng…

Vào khoảng năm 1990, nhà tôi có nuôi một con heo nái, là giống heo lấy từ vùng Ninh Hương. Những chú heo con mà heo mẹ sinh ra đều ăn nhiều ngủ nhiều, lớn rất nhanh, thịt nhiều mỡ tốt. Heo con của những nhà thông thường …