Tag Archives: duc hanh

Dạy Con Phải Nhìn Xa Trông Rộng, Phải Lấy Đức Làm Gốc

Ngày xưa Lão Tử lúc phải rời xa, đúng lúc ấy gặp một quan viên. Quan viên này liền hỏi Lão Tử, ông nói: tôi có hai đứa con trai, tôi không biết sau này nên nương vào đứa nào? Lão Tử liền cầm một cọc tiền đặt …

8 Tiêu Chuẩn Của Một Người Tốt Mà Chúng Ta Cần Hướng Đến

Dưới đây là 8 tiêu chuẩn của một người tốt, hãy thử đối chiếu xem mình có bao nhiêu rồi nhé!

1. Phúc hậu

Cổ nhân có câu: “Hậu đức tải vật”, có nghĩa là nói con người nếu có đức hạnh, thì không có việc gì là …

Người Có Đức Hạnh Chính Là Phong Thủy Tốt Nhất Cho Một Ngôi Nhà

Có một câu chuyện kể rằng, một người đi mời thầy phong thủy về nhà mình để xem, trên đường đi tới khu phần mộ nhà anh ta, từ xa nhìn về phía phần mộ thấy chim chóc bay lượn nhiều nên anh ta nói với thầy phong …