Tag Archives: dung tâm kiên trì

Mọi sự trên đời, tốt hay xấu đều do cái tâm mình quyết định

Mọi sự trên đời “tốt – xấu” chẳng rạch ròi. Cùng một sự việc, đối với người này là tốt, nhưng người khác lại cho là xấu. Vậy nên có thể nói rằng, vui hay buồn, sướng hay khổ, tất cả đều chỉ phụ thuộc vào một niệm …