Tag Archives: duong tam tich duc

Sống Thiện, Dưỡng Tâm, Tích Đức Sẽ Giúp Thay Đổi Số Mạng

Vận mạng của mỗi người không cố định mà có thể thay đổi tùy theo hành động. Sống thiện, tu tâm tích đức sẽ giúp thay đổi số mạng.

Đời vua Hán cảnh Đế có người bán dầu tên Bùi Độ nghèo khổ lang thang, được thầy tướng …