Tag Archives: duyen no tinh ai

Câu Chuyện Luân Hồi: Duyên Nợ Tình Ái Vẫn Chẳng Buông Tha…

Cách đây 1000 năm trước có một hòa thượng tu hành tại chùa Vĩnh Hoa từ thủa nhỏ. Sau nhiều năm vị hòa thượng này xuống núi vân du, khi trở về chùa thì sư phụ đã viên tịch rồi, bởi vậy chúng tăng trong chùa chọn vị …