Tag Archives: gia tri gia dinh

Một Góc Nhìn Nhân Văn Về Lãnh Đạo

Lãnh Đạo:

Chữ “Lãnh” trong tiếng Hán, nếu là động từ chính là có ý nghĩa lĩnh nhận, hiểu biết, thể hội (領). Bạn rõ lý lẽ, tường tận rồi, đây gọi là Lãnh hay Lĩnh. 2 cách phát âm nhưng cùng 1 ý nghĩa.

Còn “Đạo” là …