Tag Archives: giac ngo

Cái Chết Của Cha Và Sự Giác Ngộ Từ Bơ Và Sỏi

Một ngày nọ, có chàng trẻ tuổi vừa buồn vừa khóc, tìm đến Đức Phật. Đức Phật gặp anh ta liên cất lời hỏi:

“Có chuyện gì mà làm con khóc vậy?”

“Thưa Ngài, cha con chết ngày hôm qua”.

“Thì nhà ngươi làm gì được? Ông ấy