Tag Archives: giận

GHÉT GIẬN CHI ĐỂ CHO NẶNG LÒNG – BÀI HỌC TỪ CỦ KHOAI TÂY

Có một cậu bé lúc nào mặt cũng nhăn nhó khó chịu, vào học cùng với các bạn mà chẳng nói chuyện cũng chẳng chơi với ai. Ở trường làng có một vị thầy giáo già rất thương học trò, một hôm ông hỏi cậu bé: “Sao nét …