Tag Archives: giao duc nha truong

Bài Học Lớn Từ Món Khoai Tây Chiên

Tôi đã từng tiếp xúc qua một người dạy môn giáo dục đạo đức cho trường cấp hai. Ông ra một đề tài bảo những đứa trẻ học cấp hai này trở về nhà làm món khoai tây chiên, khi làm xong, không thể để người trong nhà …

Đi Học Ngày Nay Khổ Hay Sướng?

Có một vị là quan chức giáo dục cấp cao, hôm nọ tôi giao lưu với ông, ông đưa ra một hiện tượng rất có ý nghĩa. Ông nói: “Thời đại bây giờ, học sinh mẫu giáo học chương trình của tiểu học, tiểu học học chương trình …

Chữ Hiếu nhìn từ việc Mẹ đón con ở trường

Trong một năm học tập đó, giáo viên hướng dẫn tôi là Doãn Mai Quân. Cô đã từng hỏi chúng tôi một vấn đề: “Thầy cô giáo dạy tri thức và kỹ năng, giả dụ chỉ là dạy tri thức và kỹ năng, vậy máy vi tính có …

Thầy ơi! Thầy nói cái này đến lúc thi cũng đâu có ra

…Tôi còn nhớ, vào lúc đó tôi đang cùng với học trò bàn về đạo lý làm người, những đứa thi mà đạt hạng nhất hạng nhì giơ tay lên nói: “Thầy ơi!  Thầy nói cái này đến lúc thi cũng đâu có ra”. Ngược lại với …