Tag Archives: giáo dục nhân cách

Học Từ Người Nhật: Công ty Xin Lỗi Vì Tăng Giá Kem Thêm 2000 đồng !

Giám đốc và nhân viên một công ty kem Nhật Bản cúi gập người xin lỗi khách hàng vì tăng giá thêm 10 Yên (khoảng 2.000 đồng) sau khi không đổi giá suốt 25 năm qua đã gây xôn xao.

Mức tăng là 10 Yên, quy đổi ngang …

Là Chăn Bông Sưởi Ấm Con Người Hay Con Người Sưởi Ấm Chăn Bông?

Trong một ngôi chùa cũ nát, tiểu hòa thượng chán nản thất vọng nói với lão hòa thượng: “Trong cái chùa nhỏ bé này chỉ có hai hòa thượng chúng ta, lúc con đi xuống núi hóa duyên, mọi người đều là nói những lời ác với chúng