Tag Archives: giao duc tre em

Làm thế nào để dạy trẻ về lễ nghĩa giao tiếp ngay từ nhỏ?

Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy có một số trẻ vì không hiểu phép tắc, lễ nghĩa giao tiếp, không hiểu cử chỉ văn mình tối thiếu, nên ở nơi công cộng, trẻ thường chạy lung tung, khóc lóc, hoặc nhìn thấy người thân không chào hỏi. …

Làm Thế Nào Để Trẻ Thơ Tiếp Nhận Giáo Dục Phẩm Đức?

Về lại Đài Nam, cảm giác thật là ấm áp. Bởi vì cha mẹ tôi đều tốt nghiệp tại Đại Học Sư Phạm Đài Nam, bản thân tôi cũng tốt nghiệp lớp giáo viên tại trường này, vì thế chúng tôi có tình cảm rất sâu đối với …

Chạy Theo Bằng Cấp Hư Danh Thì Được Cái Gì?

Tôi nhớ khi tôi tốt nghiệp đại học, thình lình trong cửa tiệm nọ gặp được người bạn lúc học trung học, mỗi lần thi anh ấy đều hạng nhất. Trong ấn tượng của tôi, anh ấy khi đi học luôn là hạng nhất trong lớp. Khi anh …

Chúng Ta Đang Đẩy Trẻ Nhỏ Đi Về Đâu?

Phải dạy con cái như thế nào? Làm thế nào để dạy tốt được con cái? Thân giáo (chính mình phải làm gương). Đáp án này đều không xuất hiện ở người ba bốn mươi tuổi, đều là người cao tuổi mới có được đáp án này.

Khi …