Tag Archives: gieo nhan tot gat qua tot

Việc Tốt Mình Làm, Không Cầu Báo Đáp, Sau Này Lại Hay

Một người phụ nữ mù bắt một chiếc taxi để tới một tòa nhà mà cô cần đến, lúc tới nơi đồng hồ hiển thị số tiền là 100 nghìn, tài xế taxi dẫn cô vào chỗ an toàn rồi nói: “Tôi không thu tiền của cô, bởi

3 Câu Chuyện Làm Việc Thiện Được Phước Báo

Thầy tướng Tôn Vĩnh

Tôn Vĩnh là người Giang Tây, giỏi về xem phong thủy, thông hiểu tướng số.

Lúc ấy Ngự Sử Điền Công đang rảnh rỗi tại quê nhà, bên cạnh ngôi nhà ông đang ở còn có một ngôi nhà khác bị hồ ly quấy …