Tag Archives: gop y voi cha me

Cha Mẹ Lỗi Khuyên Thay Đổi, Mặt Tươi Vui Lời Êm Dịu

“Cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi. Mặt tươi vui, lời êm dịu. Khuyên không được, vui khuyên tiếp. Dùng khóc khuyên, đánh không giận”: Thưa các vị! Chúng ta khuyên người khác, tỉ lệ thành công có cao hay không? Giống như “lòng tốt bị sét đánh”. …