Tag Archives: hanh phuc doi nguoi

Người Giàu, Người Nghèo Và Bài Học Về Hạnh Phúc

Có một người giàu và một người nghèo cùng tranh luận thế nào là hạnh phúc.

Người nghèo nói:
– Hạnh phúc chính là hiện tại và bằng lòng những gì mình có (sống biết đủ).

Người giàu nhìn người nghèo ăn bận quần áo cũ rách, ở …

Nếu Bạn Khéo Chọn Thì Bạn Hạnh Phúc

Chúng ta hồi tưởng lại một chút trong đời bạn tất cả những gì làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc, kỳ thật đều là do chọn lựa. Cho nên khó nhất của đời người không phải là phấn đấu mà là chọn lựa. Đời sống của bạn …