Tag Archives: hieu duong phu mau

Những Đạo Lý Về Chữ “Hiếu” Có Thể Bạn Chưa Biết

Có câu nói rằng: “Vua muốn thần chết, thần không thể không chết; cha muốn con chết, con không thể không chết”, nói vậy mới là “Trung”, thế nhưng đây có phải là nội hàm chân chính của “Trung Hiếu” mà người xưa khởi xướng không?

Theo Tuần …