Tag Archives: hieu kinh

CỬ NHÂN ĐẠI HỌC DANH GIÁ QUỲ GỐI TRƯỚC XE RÁC CỦA CHA

Kalangnalong là tân cử nhân mới tốt nghiệp trường Đại học Chulalongkorn danh tiếng của Thái Lan. Cha của Kalangnalong là một người lái xe chở rác. Lúc còn nhỏ, Kalangnalong thường hay mặc cảm vì công việc của cha mình và đôi khi cậu cảm thấy