Tag Archives: hieu thao

Những Đạo Lý Về Chữ “Hiếu” Có Thể Bạn Chưa Biết

Có câu nói rằng: “Vua muốn thần chết, thần không thể không chết; cha muốn con chết, con không thể không chết”, nói vậy mới là “Trung”, thế nhưng đây có phải là nội hàm chân chính của “Trung Hiếu” mà người xưa khởi xướng không?

Theo Tuần …

Hiếu Thảo Với Cha Mẹ Là Cách Cải Thiện Số Mệnh Tốt Nhất

1. Hiếu thuận với cha mẹ là việc tích đức tốt nhất

Tích đức hành thiện thì lấy giúp đỡ người khác làm đầu. Nhưng nếu ngay cả cha mẹ mình còn chưa đối tốt thì còn có thể trợ giúp được ai? Mà cha mẹ còn không …

Cha Mẹ Dạy Kính Lắng Nghe, Cha Mẹ Trách Phải Thừa Nhận

“Cha mẹ dạy, kính lắng nghe”: Con cái phải có thái độ tiếp nhận lời dạy bảo của cha mẹ một cách cung kính. Nếu ngay cả cha mẹ dạy, con cái cũng không thể lắng nghe thì trong cuộc đời nàycủa chúng, rất có thể chúng …

Những Hình Ảnh “Biết Nói” Về Cha Mẹ Và Gia Đình

Gia đình là tổ ấm của mỗi con người, là nơi chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, là nơi ta được che chở và bảo vệ trong vòng tay của người thân. Có đôi khi ta thất vọng hay chán nản vì ba mẹ không giàu có, …