Tag Archives: khẩu nghiệp

Người nói chuyện mà không có khẩu đức, đời này cũng sẽ là ghập ghềnh trắc trở, rất thê lương

Thường người ta rất dễ phạm phải “khẩu nghiệp”. Vận mệnh của một người tốt hay không tốt, có thể nhìn từ “khẩu đức” của họ thì biết. Cho nên “khẩu nghiệp” rất quan trọng.

Trong một đời người không ai làm chuyện thất đức hàng ngày, nhưng

LÀM CHỦ CÁI MIỆNG ĐỂ ĐỜI SỐNG NGÀY CÀNG HẠNH PHÚC

Lưỡi chúng ta nếm những vị cay, đắng, mặn, lạt, chua, ngọt. Tất cả cái đó, cái nào hợp với lưỡi của mình thì ta thích, cái nào không hợp với lưỡi của mình thì ta không thích. Do ưa thích, hay không hợp khẩu vị, mà chúng …

Miệng Nói Nhiều Lời Ác, Mệnh Cũng Xấu Ác Theo

Một người có mệnh tốt hay không có thể nhìn xem người đó có nhiều “khẩu đức” hay không là biết!

“Khẩu nghiệp” (nghiệp gây ra do lời nói từ miệng) là tội mà một người bình thường dễ phạm phải nhất. Số mệnh của một người tốt …