Tag Archives: khong sat sanh

Quả Báo Cho Những Người Sát Hại Sanh Vật

Cho dù bạn là ai, có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, có tin Nhân Quả hay không tin thì bạn vẫn phải chịu sự chi phối của định luật Nhân Quả. Gieo nhân thiện gặt quả thiện, gieo nhân ác nhất định sẽ gặt ác báo, không

Thấy Heo Mẹ Hóa Thành Người Nữ, Mẹ Tôi Không Cam Lòng Nhưng…

Vào khoảng năm 1990, nhà tôi có nuôi một con heo nái, là giống heo lấy từ vùng Ninh Hương. Những chú heo con mà heo mẹ sinh ra đều ăn nhiều ngủ nhiều, lớn rất nhanh, thịt nhiều mỡ tốt. Heo con của những nhà thông thường …