Tag Archives: kỹ năng nói chuyện

Hãy Sửa Lại Cách Nói Chuyện Của Bạn Nếu Muốn Có Vận Mệnh Tốt

Người có vận mệnh tốt là người ăn nói có chừng mực, mỗi lời nói đều thể hiện là người có đạo đức, họ không dùng ngôn từ mạnh để phê phán, chê bai người khác, không dài dòng nói từ chuyện nọ sang chuyện kia, không kể …

Nói Như Thế Nào, Im Lặng Ra Sao, Thảy Đều Phải Học

Cổ nhân xưa vẫn có câu dạy chúng ta rằng “Nên uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”. Quả thật, ngôn ngữ dùng để biểu đạt cảm xúc, là công cụ để biểu lộ suy nghĩ, thế nhưng nó cũng có thể tạo ra những lời nói không …