Tag Archives: lam guong

Dạy Trẻ Cẩn Thận Nhưng Chính Chúng Ta Phải Làm Gương

Đồ vật để ở vị trí cố định, khi nào lấy quý vị sẽ không bị lẫn lộn. Cho dù lấy rồi cũng phải để lại nguyên vị trí cũ. Đưa ra một trường hợp, ví dụ chúng ta tắm xong. Quý vị dùng vòi hoa sen, sau …